Избр.НаименованиеЦенаКупитьhf:att:pa_stal-standarthf:att:pa_zagotovka-razmer
  Переход нержавеющий 12х18н10т 32х3,0х18х3,0172.22 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 32х3,0х21х3,0188.04 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 32х3,0х25х3,0188.04 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 38х3,0х25х3,0235.07 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 76х3,0-57х3,0635.07 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 133х4-57х3,01,234.04 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 89х6,0-57х4,01,397.06 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 108х5-57х5,01,611.87 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 108х5-89х5,01,654.30 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 108х6-76х5,01,875.35 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 133х4,5-89х4,02,645.33 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 159х4,5-89х4,03,579.48 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 159х6,0-133х5,03,618.66 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 159х5,0-108х5,03,944.72 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 159х3,0-89х3,03,984.39 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 219х6,0-108х4,06,467.15 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 219х10,0-159х8,07,966.34 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 325х8-273х6,019,279.68 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 426х12-325х1043,628.27