Избр.НаименованиеЦенаКупитьhf:att:pa_stal-standarthf:att:pa_zagotovka-razmer
  Переход нержавеющий 12х18н10т 38х3,0х32х3,0232.44 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 38х2,0х25х2,0240.33 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 25х3,0х18х3,0240.33 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 38х3,0х21х3,0256.22 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 45х4,0-38х4,0298.50 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 42х4,0х32х3,0356.95 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 45х4,0-21х3,0441.59 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 45х4,0-38х3,0480.68 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 57х3,0-32х3,0521.30 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 57х3,5-45х3,0630.87 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 57х4,0-21х3,0630.88 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 57х4,0-45х3,0630.88 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 57х4,0-45х4,0630.88 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 57х4,0-38х3,0706.80 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 76х3,0-57х3,0710.17 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 76х4,0-42х4,0738.81 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 76х4,0-45х3,0811.13 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 76х4,0-27х4,0833.73 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 76х5,0-42х5,0875.79 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 57х5,0-25х3,0955.38 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 76х5,0-57х4,0961.32 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 89х4,0-76х4,01,040.96 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 76х5,0-45х4,01,057.11 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 89х4,0-45х2,51,171.21 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 89х4,5-76х4,51,177.11 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 89х4,5-32х4,51,177.11 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 89х6,0-76х5,01,237.83 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 89х5,0-45х5,01,408.65 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 89х6,0-57х4,01,562.26 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 89х3,0-76х3,01,644.74 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 108х4,5-76х4,51,696.76 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 108х4-76х3,51,696.92 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 108х4-76х4,01,696.92 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 108х5-57х5,01,802.47 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 108х6-89х6,02,097.11 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 133х6,0-108х5,02,333.30 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 133х6,0-89х5,02,454.00 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 140х4,0-108х4,02,601.55 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 133х5,0-89х4,02,721.73 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 140х4,0-76х4,02,853.91 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 133х4,5-76х4,02,958.14 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 133х4,5-89х4,02,958.14 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 133х3,0-76х3,03,084.64 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 140х4,5-89х4,53,304.53 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 159х4,5-89х4,04,002.76 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 159х4,5-133х4,04,355.98 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 159х5,0-89х5,04,411.19 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 159х3,0-133х3,04,455.55 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 159х5,0-133х5,04,902.44 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 219х3,0-108х3,05,055.53 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 168х7,0-140х4,05,148.31 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 159х8,0-108х6,05,890.43 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 159х8,0-89х6,05,890.43 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 219х8,0-108х6,06,482.22 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 219х8,0-108х4,08,491.98 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 219х8-168х7,08,491.98 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 219х7,0-108х6,011,531.34 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 245х11-140х415,540.99 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 273х10-108х5,015,540.99 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 426х10-325х8.038,541.05 
  Переход нержавеющий 12х18н10т 426х12-325х1048,787.32